ثبت پلان

شما طراح، مهندس عزیز می توانید با ثبت نام در سایت نما پلان و ایجاد کردن پنل مهندسی برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. مشخصات و رزومه خود را در آن ثبت کرده و همینطور آثار خود را در سایت آپلود کنید. با به نمایش درآمدن  آثار شما در سایت نما پلان کارفرمایان و مخاطبان از آنها بازدید کرده و با توجه به خواسته های خودشان، آنها را خریداری کرده که این امر می‌تواند به دفعات زیاد اتفاق افتد. یعنی یک طرح بارها و بارها به فروش برسد. اما سایت نما پلان به این مقدار بسنده نکرده و حتی امکان سفارش جدید و یا حتی اصلاح طرح های معماران را هم ایجاد کرده که کارفرمایان می توانند سفارش گذاری کنند و خواسته های جدید خود را ارایه دهند که این خود فضایی به وجود می‌آورد که چرخه ی طراحی و سفارش به میزان بیشماری شکل گیرد. در پنل مهندسی می توانید تمامی آثار خود را چک کرده که چه مقدار فروش رفته‌اند، امتیاز آنها توسط مخاطبان چقدر بوده و تعداد بازدید ها و لایک هارا هم می توانید مشاهده کنید. با سایت و مخاطبان در ارتباط بوده و برای بهبود عملکرد کل این چرخه انتقادات و پیشنهادات خود را بی واسطه ارائه دهید.
مزیت ها برای معماران و مهندسین : 
۱. امکان فروش یک طرح به تعداد بیشمار
۲. امکان دیده شدن طرحهای مهندسین در بزرگترین آرشیو ساختمانی کشور 
۳. گرفتن بازخورد از مشتریان 
۴. امکان گرفتن سفارشات جدید در صورت علاقمندی مشتری
۵. فروش آرشیو معماران ( بدون اینکه   مهندسین طرح جدیدی بزنند میتوانند آرشیو خود را به فروش برساند )
۶. ارتباط مهندسین با مشتریان در شهر خودشان برای پروژه های نظارت و اجرا ( از امکانات پیشبینی شده سایت )
۷. ارتباط بیشمار مشتریان و معماران بواسطه بازدیدهای سایت
 
نما پلان