موارد جستجو را انتخاب نمایید

در این بخش طرح های نما کلاسیک وجود دارد.تمامی ویلاهای کلاسیک همکف، دوبلکس، تریبلکس، جنگلی و غیره و همینطور آپارتمانهای نما کلاسیک تک واحده، دو واحده، سه واحده وغیره را یکجا میتوان مشاهده کرد.سبک کلاسیک سبکی است که برگرفته از معماری یونان و رم باستان میباشد وبا ابزارکاری ها و جزییات پردازی ها، سعی بر به رخ کشیدن ابهت و شکوه بنا دارد.