موارد جستجو را انتخاب نمایید

طرح هایی که در این بخش به نمایش درآمده اند طرح هایی هستند که نسبت به دیگر طرح های مشابه خود مجلل تر، فاخرتر و گرانتر هستند. لوکس بودن خود را هم در فرم و نما ، هم در پلان و هم در هزینه ساخت و اجرای خود به رخ میکشند.